Overgewicht? HELP! Het zijn mijn genen!

Overgewicht en foetale programmering tijdens de zwangerschap
Hoe het leven in de baarmoeder bepalend is voor de rest van je leven

(Bron: Evocircadian).

Iedereen kent in zijn omgeving wel mensen welke, ondanks dat ze een voorbeeldige “gezonde leefstijl” hebben, verhoudingsgewijs snel aandoeningen of ziektes krijgen (ik ben er daar één van!). Daarnaast zijn er ook mensen welke er een ‘ongezonde leefstijl’ op na houden en door het leven gaan zonder al te veel klachten. Vaak wordt aangegeven dat genen hiervoor verantwoordelijk zouden zijn. Als je te zwaar bent is het gemakkelijk om te zeggen: het zijn mijn botten of het ligt aan mijn genen want mijn moeder en oma hadden het ook. Herkenbaar?

Foetale programmering

Genen zijn echter niet het antwoord. Foetale programmering zou echter wel eens het antwoord kunnen zijn. Waar komt die term vandaan? Er is nog altijd een discussie gaande welke elementen door onze omgeving kunnen worden beïnvloed. Er is zich echter ook een nieuwe dimensie in onze kennis aan het ontwikkelen, namelijk dat de interacties tussen genen en omgeving zeer vroeg in het leven (embryo/foetus) een voorspellende rol spelen voor het leven na de geboorte. Het wordt ook wel foetale programmering genoemd.

Voorspelbare Adaptieve Respons (VAR)

Cluckman en Hanson hebben de foetale programmering een naam gegeven namelijk VAR (Voorspelbare Adaptieve Respons). De belangrijkste conclusie daarin is dat omgevingsfactoren in de baarmoeder bijvoorbeeld: voeding, stress, roken bij de embryo-foetus een voorspelbare reactie veroorzaken op de te verwachten toekomstige omgeving/tijd. De foetus bereidt zich voor op het leven op basis van berichten/invloeden welke hij/zij van zijn moeder ontvangt. Om het ontstaan van ziekte op latere leeftijd beter te begrijpen is het belangrijk om bij de conceptie te beginnen.

Zwangerschap

Een permanente of lange termijn verandering in de structuur of functie van cellen (organisme) wat veroorzaakt wordt door een prikkeling, tekort of beschadiging, tijdens de zwangerschap, kan leiden tot beschadiging in een kritische periode van het jonge leven. Met andere woorden: alles wat gebeurt in de 9 maanden zwangerschap heeft een permanent effect op onze algehele gezondheid inclusief het verouderingsproces.

Spiercellen, hersencellen, eilandjes van Langerhans cellen, hartcellen, niercellen, vetcellen, eitjes bij de vrouw, de aantallen waar we het in het leven mee moeten doen staan voor een groot gedeelte bij de geboorte vast. Het leven dat jij leidt, beïnvloedt dit nog verder.

De volgende elementen kunnen tijdens de zwangerschap zorgen voor foute foetale programmering:

 • Slechte voeding van moeder, zowel te weinig als teveel;
 • Slechte nutriëntenstatus, ook voor de zwangerschap;
 • Infecties;
 • Ontstekingen;
 • Ziekte van moeder;
 • Zwangerschapsvergiftiging;
 • Zwangerschapsdiabetes;
 • Roken, alcoholgebruik;
 • Medicijngebruik;
 • Placenta problemen;
 • Stress van moeder.

De foetus moet zich hierop aanpassen tijdens de zwangerschap en hierdoor kunnen bepaalde fysiologische/biochemische aspecten worden beïnvloedt van de foetus en die daardoor in het leven van de foetus/kind/volwassene moeilijk zijn om te veranderen. Een paar voorbeelden zijn:

 • De hypothalamus, hypofyse, bijnier as;
 • Voedselvoorkeur en eetlust;
 • Verminderde hoeveelheid skeletspieren (hierdoor wordt insuline-resistentie bevorderd);
 • Centrale vet opslag;
 • Kleinere organen en bloedvaten (Hart en hersenen worden ontzien);
 • Verminderde doorbloeding in sommige weefsels.

Relatie foetale programmering en groeipatroon kind

Het lijkt erop dat de embryo-foetus in de baarmoeder zichzelf leert hoe zijn leven daarbuiten na de geboorte eruit zal zien. De moeder leert de embryo/foetus hoe haar wereld is en dat dit ook de wereld wordt van de baby, kleuter, kind, puber, volwassene, oudere. Er is een duidelijke relatie tussen foetale ervaring tijdens de zwangerschap en het groeipatroon van het kind na de zwangerschap.

Grotere kans op chronische ziekten hebben:

 • Baby’s welke te vroeg geboren worden;
 • Baby’s welke klein geboren worden;
 • Baby’s welke met een te laag lichaamsgewicht geboren worden;
 • Baby’s welke met een te hoog lichaamsgewicht geboren worden (>4200gram);
 • Baby’s van moeder welke zwangerschapsdiabetes hadden;
 • Baby’s van moeders met (zwangerschapsvergiftiging);
 • Baby’s van moeders welke op late leeftijd hun kinderen krijgen;
 • Baby’s van moeders die roken of redelijk wat alcohol nuttigen tijdens de zwangerschap;
 • Eerstgeborenen;
 • Laag opgeleiden, lage sociale-economische status.

Aandoeningen als gevolg van foetale programmering

De volgende aandoeningen laten in onderzoeken een duidelijke relatie zien met foetale programmering:

 • Overgewicht, obesitas
 • Hart en vaatziekten
 • Metabool syndroom
 • Longproblemen
 • Depressie/verslavingen
 • Kanker
 • ADHD
 • Visuele problemen
 • Diabetes type 2
 • Hoge bloeddruk
 • P.C.O.S.
 • Fybromyalgie
 • Schizofrenie
 • Autisme
 • Epilepsie
 • Allergieën

Vorming tijdens de zwangerschap

Het is belangrijk aan te geven dat baby’s welke met ondergewicht of klein geboren worden niet automatisch met ziektes te maken krijgen. Maar het zorgt er wel voor dat het individu in het leven een beduidend groter risico loopt op obesitas, diabetes, hart en vaatziekten en andere ziektes in een overdadige voedselomgeving met laag energiegebruik. Je zou kunnen zeggen dat juist deze mensen alles uit de kast moeten halen om gezond te blijven.

Gezonde zwangerschappen geven gezonde kinderen en volwassenen. Net zoals ongezonde zwangerschappen ongezonde kinderen en volwassenen geven, zelfs als het leefmilieu, voeding en omgeving na de geboorte optimaal zijn.

Je kunt je dus voorstellen dat je een heleboel zelf niet in de hand hebt gehad. Je wordt ‘gevormd’ tijdens de zwangerschap en het is dus ook heel belangrijk in welk milieu je verder komt. Hoe je IN dat milieu je verder ontwikkeld en wat voor reis je verder maakt. Ik ben heel erg geïnteresseerd in dit onderwerp want dat heeft me veel inzichten gegeven hoe ik nu in het leven sta. Ook ik heb te kampen (gehad) met allerlei aandoeningen waarvan ik niet begreep waar ze vandaan kwamen. Door de ziekte van mijn overleden echtgenoot (MS) ben ik gaan zoeken naar oorzaken waar dit vandaan kwam en ben toen gestuit op o.a. dit soort wetenschap en onderzoeken. En het helpt me te begrijpen waar één en ander vandaan komt en hoe ermee om te gaan.

Een nieuwe start

Healthy & Dreams wil je daar graag bij helpen en je te leren een nieuwe start te maken met je gezondheid. Want het is nooit te laat om te beginnen! Hoe jong of oud je ook bent. Waar het om gaat is kwaliteit. Kwaliteit van leven om de rest van je hopelijk nog lange leven, vitaler door te brengen.

Gezonde groet, Jolande Reedijk

Bedrijfsgegevens

Healthy & Dreams – Jolande Reedijk Vitaliteitscoach

  Heuvellaan 12, 2803 DN Gouda

06 – 535 40 535